Briller

Godt lys og riktig brille

Har du brillene du trenger?

Tiden er inne, sollyset gjør seg mindre gjeldende utover dagen. Det bli tidligere mørkt. Lavere tilgang på naturlig belysning gjør at vi må erstatte lyset med kunstig lys. Vi tenner lys, setter på lamper som kanskje ikke har stått på siden april.

Vi gjør det fordi det er nødvendig. Vi trenger lys for å se. I svakere belysning ser man rett og slett dårligere. Dette kan føre til anstrengelser og kan gi symptomer som mysing, hodepine etc. I tillegg til godt lys er det fornuftig å bruke en riktig tilpasset brille. Er du i tvil ta en sjekk.